Pro nápovědu při jednorázových akcích, využijte CLINT 

CUEAID

    Cueaid je určen pro zobrazování textu na čtecím zařízení. Umožňuje pohyb textu vpřed a vzad různými rychlostmi. Skládá se z řídícího počítače, ovládacího monitoru, klávesnice, regulátoru rychlosti pohybu textu na stanovišti operátora (např. trackballu). Na stanovišti moderátora mohou být pro řízení rychlosti pohybu textu instalovány ovládací tlačítka. Cueaid lze využít při vysílání zpravodajských relací, jako nápovědu při natáčení, případně při veřejných projevech. 
Čtecí zařízení generuje synchronní černobílý videosignál. 

Text příspěvků lze importovat (ve formátu ASCII, diakritika dle bří Kamenických, 1250), nebo sestavit vlastním editorem. Importovat lze volitelně z různých zdrojů : diskety, pevného disku či počítačové sítě. 

    Pro čtecí monitor zpracuje Cueaid text tak, aby byla optimálně využita plocha obrazovky. Přitom kontroluje, zda nedochází k oddělení jednohláskových předložek nebo spojek od následujících slov a rozdělí slova, která při zvolené velikosti písma přesahují řádek. Průběh odbavování je zobrazován na ovládacím monitoru, kde je jasově zvýrazněn právě rolující text a zároveň předchozí a následující části příspěvku. I během vysílání je možné relaci upravovat, Cueaid přitom zajišťuje bezchybné zobrazování právě čteného příspěvku. 
    Součástí je databáze moderátorů, která umožňuje automatické nastavení velikosti písma a počáteční rychlosti rolování textu podle jména hlasatele uvedeného v záhlaví příspěvku. 

 REFERENCE: Česká televize 
NOVA TV 
PRIMA TV 
Cable + 
 
Zpět na obsah
Zpět na obsah