DUBICUT - automatizace zvukového studia
Systém se skládá z řídícího počítače Dubicut v provedení 19" x 3U, ovladače Dubrem, koncentrátoru portů Multiport (19" x 1U), PC klávesnice, myši a VGA monitoru.  
 
V Dubicutu je integrováno ovládání elektronických přepojovacích polí Crossbar-Elvia (16 x 8 nebo 16 x 16), kterými můžete ve vašem studiu nahradit manuální přepojovače. Vestavěný vkladač umožňuje do videosignálu přidat obrazovou informaci o startu smyčky a jejím časovém průběhu 
 
Programové vybavení Dubicut umožňuje sestavení a editaci smyčkové soupisky, zobrazuje na obrazovce monitoru všechny potřebné údaje o zpracovávaném díle, stopy zvolené pro záznam, stav jednotlivých připojených strojů jejich time-cody atd. 

Multiport zajišťuje především komunikaci s připojenými stroji přes sériové linky RS 422. Multiport dále obsahuje GPI vstupy a výstupy programovatelné z Dubicutu, vstupy a výstupy pro audio muting během převíjení smyčky a pomocné porty RS 232. 

Dubrem je ovladač sdružující nejčastěji používané funkce Dubicutu: ruční ovládání strojů, (obvyklými klávesami a kolečkem jog/shuttle), zadávání in-time a out-time, preview, smyčkování a záznam.

Zpět na obsah Zpet na obsah