Příprava a nastavení DHR 1000
Nastavení se provádí tlačítky v levé části výsuvného ovládacího panelu.

a) nastavení módu SLAVE v komunikaci LANC:

 1. stiskněte MENU.
 2. šipkami zvolte "SET UP MENU" a potvrďte tlačítkem EXECUTE.
 3. šipkami vyberte "LANC MODE".
 4. šipkou doprava zvolte " S " (obarvené políčko).
 5. potvrďte stiskem EXECUTE.
 

b) nastavení čtení a zobrazení časového řídícího kódu:

 1. tlačítko DISPLAY slouží k vypínání a zapínání zobrazení časových informací do výstupního videosignálu DHR 1000. Při nastavování a zkouškách zobrazení zapněte.
 2. opakovaným stiskem tlačítka SELECT zvolte TIME CODE.

Příprava a nastavení střihacího pultu SONY PVE 500

Doporučené systémové nastavení pro připojení DHR 1000 jako PLAYER 1 nebo 2 přes
jednotku IDV 1000:

Player start delay - SETUP 13 pro P1 (nebo 14 pro P2) . . . . . . . . . LEARN

Player synchronization - SETUP 16 pro P1 (nebo 17 pro P2) . . . . . . . . OFF

Nastavení synchronisace RECORDERu - SETUP 15 doporučujeme obecně ON, v případ? střihů typu A/B ROLL na tomto nastavení nezáleží.

K zajištění přesnosti střihů zejména typu A/B ROLL je nezbytné využít funkce LEARN, kterou lze spustit po propojení videomagnetofonu kabelem LANC ( 2,5 mm jack) s IDV 1000 a střihátka PVE 500 standardním RS 422 kabelem s IDV 1000.

 Do videomagnetofonu vložte nahranou kazetu, přetočte ji nejméně 15 s od konce nebo začátku pásky a stiskněte tlačítko LEARN ( pod víčkem v levé horní části PVE 500).

O úspěšnosti provedení funkce LEARN je možné se přesvědčit, pokud se v módu SETUP stiskne tlačítko TOTAL. Je - li v paměti střihátka uložena změřená informace o zpoždění startu, zobrazuje se místo čísla snímku příslušného stroje písmeno " L".

Zpět na obsah Zpět na obsah