UTILIA s.r.o. Vývoj a výroba elektronických zařízení

cara.bmp (630 bytes)

Logo generátor a inserter

cara.bmp (630 bytes)

Program CRELOG

   Nejprve je třeba načíst obrázek loga (Load Image). Obrázek se zobrazí v levé polovině okna, nad ním je informace o názvu souboru a rozměrech obrázku. Potom se načte maska klíče (Load Key). Pokud masku nemáte, můžete stiskem Autokey masku vygenerovat automaticky. Tento postup se ale nedoporučuje, je vhodný pouze při prvních experimentech s tvorbou loga. Hodnota KeyOfs nastavuje posun klíče proti obrazu, přednastavená hodnota je 4 a zřejmě ji nebude třeba měnit.
    Stiskem tlačítka Send dojde k přenosu loga do inserteru. Po jeho skončení lze nastavit polohu loga (X a Y).

  Ukázky :

Logo

Maska

 

Download : crelog.zip 431 KB

cara.bmp (630 bytes)

Hlavní stránka UTILIA LOGINS  Logo generátor a inserter

cara.bmp (630 bytes)