UTILIA s.r.o. Vývoj a výroba elektronických zařízení

cara.bmp (630 bytes)

Logo generátor a inserter

cara.bmp (630 bytes)

    Příprava loga

     

  Jako logo se používá obrázek ve formátu Windwos Bitmap (bmp). Kromě vlastního obrázku loga je dobře si ještě připravit jeho maku. Ta určuje,  které časti obrázku s logem budou průhledné a jak. Pro masku platí, že oblasti s černou barvou jsou průhledné, bílá barva pak vyvolá zcela neprůhledné zobrazení loga a oblasti s různými stupni šedi dávají různé stupně průhlednosti. Přípravě je třeba věnovat velkou pečlivost, závisí na tom kvalita výsledku. Logo je díky  malé rozlišovací schopnosti televizního signálu složeno z poměrně malého počtu bodů (např. 120 x 50). Kvalitu zobrazení loga rovněž snižuje modulace PAL (dot crawl) na barevných rozhraních. Obrázek loga a jeho masky lze připravit v libovolném kreslícím programu, s barevnou hloubkou 24 bitů. Kolem vlastního loga je dobré ponechat prázdný (průhledný) rámeček o tloušťce asi čtyř bodů, kvůli posunu obrazu vůči klíči ve vkladači.
Logo

Klíč

 

cara.bmp (630 bytes)

Hlavní stránka UTILIA LOGINS  Logo generátor a inserter

cara.bmp (630 bytes)