Nové příslušenství pro vkladač hodin – Ovládací panel s displejem

Nahrazuje původní ovladač ELVIA RM 16.

Ovládací panel pro Eliclock UTILIA

POPIS:
Stojanové provedení 19”, výška 1U, napájení 230V, výstupy RS 232 a RS 422.
Požadovaná sériová linka je zvolena automaticky zasunutím kabelu.
Ovládání prosvětlovanými tlačítky a dvouřádkovým LC displejem

OBSLUHA:
Pro volbu typu zobrazovaných hodin slouží 10 tlačítek vlevo od displeje. Jsou rozděleny do tří skupin.
Vlevo 4 tlačítka pro analogové hodiny 1. typu, dále 4 pro analogové hodiny 2. typu a 2 tlačítka pro digitální hodiny. Tlačítko právě zvolených hodin je zeleně podsvětleno.
Pro každý zvolený typ hodin je možno vybrat z 5 různých přednastavení (BANK).
Každá banka obsahuje nastavení: úrovně jasu, úrovně alfa kanálu, polohy X a Y a jméno banky (případně jiné nebo další volitelné parametry, jako barva zobrazovaných hodin).
Přepínání paměťových bank se provádí tlačítky + a – zcela vpravo.
Displej zobrazuje v provozním režimu předvolené údaje.
V prvním řádku je číslo banky, jméno banky a jas alfa kanálu (A) .
Na druhém řádku se zobrazuje úroveň jasu (L), poloha X a poloha Y (případně jiné nebo další volitelné parametry, jako barva zobrazovaných hodin).

NASTAVENÍ:
Všechny nastavovací režimy platí pro aktivovaný typ hodin (zeleně svítící tlačítko).
V pravé části panelu jsou 4 tlačítka pro nastavování. V otvoru vpravo od displeje se skrývá páté tlačítko, které zapíná a vypíná nastavovací režim. Indikace stavu je provedena červeným svitem tlačítek.
Tlačítka + a – v tomto režimu mění hodnotu jednotlivých parametrů (a mají funkci autorepeat).
Tlačítkem MODE se postupně přechází mezi nastavovanými parametry:
1. nastavení alfa kanálu 0 - 100 procent
2. nastavení jasu 0 - 100 procent
3. pozice hodin, souřadnice X
4. pozice hodin, souřadnice Y
5. přechod pro daný typ hodin na další banku 1 - 5
6. změna jména banky

V nastavovacím režimu se na displeji pro přehlednost zobrazuje v prvním řádku číslo banky a
její jméno. Na druhém řádku je název parametru a příslušná hodnota.
V režimu ”změna jména” se podsvítí tlačítko NEXT, které slouží k přechodu na další
pozici v textu. Nastavované písmeno bliká a střídá se s tečkou.
(Původně přednastavené jméno banky je MEMORY A/B kde A je číslo hodin a B je číslo banky.)
Nastavovací režim se ukončí stisknutím skrytého tlačítka.

Zapojení konektorů na zadním panelu
Pro připojení Ovládacího panelu se použije standartní přímý kabelu pro RS 422, nebo standartní zkřížený kabel pro RS 232.
RS 232 9pin SUB-D M RS 422 9pin SUB-D F
 
RS 232 9pin SUB-D M RS 422 9pin SUB-D F
č. 2 = Rx č. 2 = Tx -
č. 3 = Tx č. 3 = Rx +
č. 5 = gnd č. 7 = Tx +
č. 8 = Rx -
č. 1,4,6 = gnd

Pro servisní účely lze použít ovládáni z klasické klávesnice:
'0'..'9','~' výběr hodin, '0' žádné
'O' pohyb vybranych hodin doleva
'P' pohyb vybranych hodin doprava
'Q' pohyb vybranych hodin nahoru
'A' pohyb vybranych hodin dolu
'+' jas klíče + 1
'-' jas klíče - 1
'<' jas video + 1
'>' jas video - 1
'B' pruhy
'ESC' ukonceni programu

Zpět na obsah
                        Zpět na obsah