Návod k obsluze vkladače hodin, stopek a textových povelů.

    Vkladač umožňuje vložení časových údajů a povelů do videosignálu a na displej .Ovládá se pomocí tlačítek umístěných na klávesnici a tlačítek umístěných na ručních ovladačích. Tlačítka ovladačů jsou funkčně totožná s tlačítky na klávesnici a platí funkce zvolená posledním stiskem libovolného tlačítka.  Většina tlačítek na klávesnici má více funkcí, která závisí na módu vkladače.
Módy činnosti :
POVEL   -  zadání povelu, který  se ihned zobrazí
KONFIGURACE -  změna nastavení
NUMERICKÝ     -   nastavení stopek pro čítání dolu
SETUP                -   sestavování textových povelů.

Tlačítko  KONFIG  slouží pro přechod mezi  jednotlivými módy .

    Funkce tlačítek pro mód POVEL:
                     KONFIG: přechod do módu konfigurace.
                     1-8:  vloží do obrazu nápis 1-8.
                     ODPOČET : vkládá do středu obrazovky čísla od 5 do 0 po 1 s.
                     NULOVÁNÍ : před nastavuje stopky na 00:00:00 pro počítání
                                               nahoru anebo přednastavené číslo pro počítání dolu.
                     START : start stopek
                     STOP:  zastavení stopek

    Funkce tlačítek pro mód KONFIGURACE:
                     KONFIG: vrací vkladač do módu POVEL
                     NASTAVENÍ: přechod do módu NUMERICKÝ pro přednastavení
                                                stopek
                     VKLADAČ1: následující nastavení se bude týkat vkladače 1
                     VKLADAČ2: následující nastavení se bude týkat vkladače 2
                     SETUP(TL3): přechod do módu SETUP
                     POLOHA : pro zvolený vkladač mění umístění údaje času
                                                na obrazovce takto: nezobrazuje se
                                                                                            malé číslice vlevo nahoře
                                                                                            malé číslice vlevo dole
                                                                                            malé číslice vpravo nahoře
                                                                                            malé číslice vpravo dole
                                                                                            velké číslice dole uprostřed

                     VKLÁDÁNÍ: pro zvolený vkladač mění typ zobrazení takto:
                                                                        znaky  s neprůhledným obrysem
                                                                        znaky  v poloprůhledném rámečku
                                                                        znaky  s poloprůhledným obrysem
                                                                        znaky  v neprůhledném rámečku
                      SMĚR:  změna směru čítání stopek
                      STOPKY: zvolený vkladač se přepne na zobrazení stopek
                      HODINY: zvolený vkladač se přepne na zobrazení hodin
                      SEK/SNIM:  stopky přepnou formát zobrazení mezi
                                                    hod:min:sekna min:sek:fra

        Funkce tlačítek pro mód NUMERICKY
                                                 pomocí tlačítek 0-9 se musí zadat celá sekvence
                                                 hod:min:sek  pro nastavení stopek při odčítaní
                                                 Po zadání  se stiskem libovolné klávesy
                                                 vrací do módu POVEL

         Funkce tlačítek pro mód SETUP
                                                  Je nutné stisknout následující pořadí tlačítek
                                                  pro omezení chybné manipulace:
                                                  TL1  ,  TL 5 ,  TL 9   (heslo)
                                                  dále tlačítko s číslem měněného povelu 1 - 8
                                                  Jiné pořadí  vrací do módu POVEL.
                                       dále
                              KONFIG: ukončuje setup a vrací do módu POVEL
                               TL 2 :  prochází v tabulce znaku na následující znak
                               TL 8:  prochází v tabulce znaku na předcházející znak
                               TL 4: nastavuje předchozí písmeno v textu povelu
                               TL 6: nastavuje následující písmeno v textu povelu
    přitom  se zobrazuje na displeji stopek tato zprava: ”PP:ZZ:HH”
    PP- číslo nastavovaného povelu
    ZZ- pořadí znaku v textu povelu
    HH- číslo znaku v  tabulce znaků

 V případě že tlačítko bliká znamená to že je možné ho stisknout pro požadovanou funkci . V případě že tlačítko svítí je funkce zvolena.
Zpět na obsah Zpět na obsah