Čtečka a generátor časového řídícího kódu pro PC -  TCR 51
 
 
TCR51 umožňuje nezávisle číst časové řídící kódy VITC, LTC a impulsy CTL. Generuje LTC kód od zadaného času se synchronizací interní (25Hz) nebo externí, případně převádí VITC na LTC. Připojením dalšího příslušenství je umožněno i generováníi kódu VITC a převod LTC na VITC. Při čtení CTL se provádí přičítání nebo odčítání času podle impulsů na vstupu CTL v závislosti na směru posunu pásku (signál CTL-DIR)
TCR51 se skládá z karty TCP a obslužného programu pro počítače kompatibilní s IBM PC. Na kartě TCP jsou dva jednočipové procesory řady 8051, separátor VITC signálu a tvarovače LTC/CTL impulsů. Vstupními signály jsou video (VITC), audio (LTC) a CTL pulsy, výstupem je generovaný LTC. 
Při čtení VITC kódu se automaticky detekují oba řádky v půlsnímku, kde je kód zaznamenán. Provádí se kontrola na shodu v obou půlsnímcích. Čtení kódu je možné v obou směrech posunu pásku libovolnou rychlostí. K dispozici je jak přímý VITC kód obou řádek, tak i jeho konverze do BCD tvaru.
LTC kód lze číst v obou směrech posunu pásku rychlostí 0.25 až 8 násobkem  standardní rychlosti posunu. K dispozici je opět přímý i konvertovaný tvar. 
Logika TCR51 dovoluje nastavit generování přerušení počítače při načtení nového kódu, respektive při shodě. Přerušení od daného kódu je možné programovat. Zjišťování přítomnosti nového kódu lze provádět i bez přerušení čtením stavového registru.Adresování je možné v rozmezí 200h-3FEh, s přerušením INT 2,3,5,7.
Na přání doplníme tento Time-codový procesor programem pro Vaši aplikaci. 
 
Zpět na obsah Zpět na obsah