Teletextové studio 1.8
Modulární sytém, který umožňuje vytvořit sestavu podle Vašich požadavků. Díky této flexibilitě je vhodný i pro regionální studia a kabelové televize.
Generuje kompletní teletextový signál, včetně české diakritiky, titulků a packetů 27 a 30.

EDITOR
Snadná příprava stránek v grafickém prostředí, pracuje s několika stránkami současně..
100% podpora češtiny, včetně ovládání.
Podpora kreslení grafiky.
Volitelný způsob zobrazení stránky při přípravě (atributy, skrytý text)
Import textu s předpřípravou (není třeba nic opisovat).

INSERTER
Plánování vysílání různých variant stránek podle data a času.
Vysílání stránek mimo pořadí (např. častější vysílání obsahu teletextu).
Výměna podstránek po nastavitelné době.
Bezchybné zobrazování české diakritiky (žádná Čivadla, Čoncerty a Čurza).
Časové údaje řízené radiovým signálem DCF 77 nebo GPS.
 Interní nebo externí vkladač. Provedení kompozitní nebo serial digital CCIR 601.
 Autonomní funkce.
Provedení pro stojan 19 palců, výška 3U

DALŠÍ VLASTNOSTI
 Vzdálený přístup přes modem.
Příprava a odbavování titulků, manuálně nebo podle časového kódu
 Datové přenosy.
 
!!! ZVLÁŠTNÍ SESTAVA PRO REGIONÁLNÍ STUDIA !!!
 Teletext produkovaný v centru lze modifikovat, pridávat či vypouštět některé stránky. Nově generovaný teletext může být vysílán v jiných TV řádcích, signál nemusí být synchronní s původním. Je zajištěn správný přenos stránek s vyšší prioritou (titulky, stránky vysílané mimo pořadí).

EXPANDÉR TELETEXTU CIE 2300

    Expandér slouží k modifikaci souboru vysílaných teletextových stránek. Typické použití je v regionálním vysílání. K teletextu produkovanému v centru lze přidat další stránky s obsahem souvisejívím s regionem. Stránky lze rovněž ubrat či nahradit. Další typickou funkcí je náhrada zkrytých titulků z centra v případě, kdy region vysílá jiný program než centrum. Je zajištěna transparetnost pro datové přenosy realizované teletextem. Vstupní signál (s centrálním teletextem) a výstupní signál nemusí být synchronní. Nově generovaný teletext také může být vysílán v jiných televizních řádcích a v jiném jejich počtu.
 

Základní sestava pro přípravu a odbavování teletextu se skládá z inzerteru spojeného s editačním pracovištěm. Inzerter zajišťuje vkládání teletextových informací do video signálu, na editačním pracovišti se stránky připravují a určuje se pořadí a způsob jejich vysílání.

Inzerter umožňuje vkládat teletext v libovolně volitelných řádcích vertikálního zatemňovacího intervalu a dosáhnout tak maximální rychlosti vysílání stránek. Lze vysílat stránky mimo pořadí, je nastavitelná doba pro výměnu podstránek. Začátek a konec vysílání stránek může být vázáno na určité datum a čas. Inzerter je schopen pracovat zcela autonomně, bez podpory editačního pracoviště. Aktuální stránky jsou v inzerteru uloženy, a i po ukončení výpadku elektrické sítě začne inzerter okamžitě pracovat. Časový údaj vysílaný v záhlaví teletextových stránek je řízen vysílačem časového normálu DCF 77 nebo jiným signálem přesného času.

Příprava stránek probíhá v grafickém prostředí a vzhled editovaných stránek odpovídá jejich podobě na televizní obrazovce. Současně lze pracovat na několika stránkách. Lze přenášet obdélníkové oblasti mezi stránkami i uvnitř stránek. Kromě základních funkcí pro vytváření textu a vkládání atributů editor obsahuje podporu pro kreslení v semigrafice, dovoluje import textu ze souborů ASCII, vede statistiku o teletextových stránkách.

Editor stánek existuje v několika variantách :
Hlavní editor, připojený na inzerter.
Vzdálený editor, připojený na hlavní editor přes telefonní linku a modemy.
Oddělený editor, zde se stránky připravují pouze na diskety.
Lokální editor připojený počítačovou sítí
Ovládání a příprava stránek je ve všech popsaných případech téměř shodná.
  
Zpět na obsah Zpět na obsah