ÚSTŘEDNA JEDNOTNÉHO ČASU S PŘÍJMEM GPS

Ústředna jednotného času CLC 1000 DSL je zdroj přesného času, využívající družiccvý navigační systém GPS. Funkcí ústředny je dodávat časový signál do připojených zobrazovačů hodin, stopek, vkladačů televizních hodin ELICLOCK a případně dalších, například navigačních zařízení. Přijímač GPS používá externí anténu připojenou koaxiálním kabelem. Ústředna je vybavena LCD displejem, který zobrazuje stav synchronisace, čas, datum a zeměpisnou polohu.
 

Počet přijímaných satelitů: 12
Doba potřebná pro zasynchronizování po zapnutí do napájecí sítě: 15 sekund příjmu signálu GPS
Přesnost: při příjmu satelitů GPS je dána vysílači GPS, při přerušení příjmu GPS +/-1s /24 hod při 15°- 30° C, (přesnost po zapnutí bez příjmu GPS není zaručena)
Rozměry: 1U, hloubka cca 180 mm
Napájení: 230V /50 Hz; 0,4A

Ústřednu CLC 1000 dodáváme v těchto modifikacích, které lze kombinovat:
CLC 1000 D - výstupy z ústředny umožňují připojení digitálních displejů hodin
CLC 1000 L - displej LCD na předním panelu 2x 16 znaků, zobrazuje čas a zeměpisné souřadnice, případně další údaje na přání.
CLC 1000 F - vstup pro příijímač časového signálu DCF 77, (je využíván při výpadku GPS)
CLC 1000 S - výstup pro displeje stopek a vstup pro ovladač stopek.
CLC 1000 A - výstup, který umožňuje připojení analogových (ručičkových) hodin
Na přání mohou být provedeny další úpravy, například výstup vteřinových impulsů, navigačního protokolu NMEA nebo příjem pouze DCF bez GPS.

Zpět na obsah Zpět na obsah