titulkovače
ELIVEN  

Titulkovače ELIVEN jsou třetí generací našich titulkovacích zařízení. Jako většina naší nabídky, jsou i titulkovače ELIVEN původním výrobkem firmy UTILIA. Titulkovač ELIVEN sdružuje vlastnosti character-generátoru a titulkovače pro podtitulkování. Může vyrobit úvodní titulky pořadu nebo podtitulkovat celovečerní film pomocí časového řídícího kódu. Přípravu titulků usnadňují funkce jako Přenos Atributů, nebo Styly. Pro zpracování většího množství titulků je Eliven vybaven funkcí Import. Titulkovače mají zabudovaný vkladač, takže není třeba žádného dalšího zařízení pro vkládání titulků.

Základní řada titulkovačů:

ELIVEN 4.O2 PAL - pracuje s kompozitním signálem,
ELIVEN 4.02 YUV - pro komponentní signál (např. Betacam)

Na přání:
čtečka časového kódu TCR51 - LTC, VITC
pomocný výstup Preview
klíčovací výstup

Titulkovače ELIVEN obvykle využívají profesionálové, ale potěší i laika.
 
 
 
 
 

REFERENCE:
Česká televize Praha / 5 instalací
CABLE + / 4 instalace
PRIMA TV / 2 instalace
ČNTS Nova
VTV Bratislava
GRANT
FEBIO
SPT Pelhřimov
El. Příbram
LS Production
GALAXIE
HZS Praha
AVF Praha
VŠMU Bratislava
Bohemia VideoArt
KF Praha
VideOKa Praha

 
 
 
 

        POPIS

Titulkovač ELIVEN je určen k výrobě titulků pro videoprogramy. Texty titulků se sestavují do stránek. Se stránkami je možné pracovat buď jednotlivě, nebo je spojit do sekvencí. Spuštěním sekvence se stránky odbavují podle předem nastaveného sledu a způsobu zobrazení (náprsenka - tisk, buben - rol, noviny - kraul ). Titulkovač umožňuje odbavení stránek také trikovými pohyby nebo stmíváním . Pro vytváření textu si můžete vybrat různé typy a velikosti písma a vzájemně je kombinovat. Každé jednotlivé písmeno v textu má vlastní barvu, stín , obrys nebo podklad. Současně lze zobrazit šestnáct barev. Každá z těchto barev může být vybrána z palety 262 143 odstínů. Rovněž stíny, obrysy a podklady mohou být různobarevné. Pro přípravu stránek je ELIVEN vybaven řadou funkcí, které usnadňují jejich sestavení.

    ELIVEN je dodáván pro PAL,YUV,Y/C a RGB. Výstupní signál je synchronní s referenčním. Kromě obrazového výstupu lze vyvést také klíč.

    ELIVEN je připraven pro spolupráci s čtečkou časového kódu TCP. S touto podporou je zobrazení stránek nebo spuštění sekvencí ovládáno časovým řídícím kódem podle předem přiřazených adres. Zpracovává kód LTC i VITC.

    Text pro titulky je možné také připravit mimo ELIVEN, (libovolným textovým editorem) a do ELIVENu je importovat. Text titulků lze z ELIVENu zase naopak exportovat.

    ELIVEN se obsluhuje interaktivně myší a klávesnicí. Sestavované titulky jsou zobrazovány na televizním monitoru, na ovládacím monitoru jsou k dispozici nabídky a stav prováděných operací. Výhoda tohoto uspořádání je v tom, že na televizní obrazovce máte vždy skutečný stav stránky s titulky, a na ovládacím monitoru jsou stále k dispozici všechny potřebné nabídky a volby. Některé funkce je také možné aktivovat přímo pomocí klávesnice. Tato možnost je zvolena tam, kde to přináší urychlení práce.
 

Zpět na obsah Zpět na obsah