Monitorování Teletextu
 
 
Naše teletextové studio dále doplňují moduly pro monitorování.  
Dodáváme programové vybavení k našim přijímačům teletextu, které umožňuje zaznamenávat změny kvality nebo výpadky ve vysílání teletextu. Na obrazovce lze sledovat okamžitý stav kvality vysílání teletextu, časový průběh je zaznamenáván do souboru.

 

Pro monitorování dodáváme i samostatnou jednotku TXM 4. Zde je kvalita teletextového signálu zobrazována sloupcem LED.
 
 
 
 
Zpět na obsah Zpět na obsah