UTILIA s.r.o. Vývoj a výroba elektronických zařízení

cara.bmp (630 bytes)

PC karty pro příjem teletextu s vývojovým prostředím

cara.bmp (630 bytes)

Na co je v době Internetu teletext

   Teletext je velmi výkonné medium pro šíření informací. Je přístupný širokému okruhu uživatelů, trvale a z hlediska příjemce takřka zadarmo. Datový tok je poměrně vysoký, 2KB za sekundu na jeden televizní řádek, což při obvyklém počtu 11 řádek vyhrazených pro teletext z video signálu dává 22KB/s, tedy priblžně stejně jako 2 a půl  64 Kbitové linky.
    Informace v teletextu se přenášeji jednak standartním způsobem, tedy tak aby je bylo možno sledovat na televizním přijímači, jednak způsobem pro televizního diváka skrytým. Skrytý způsob se realizuje buď datovými bloky s charakterem stránek, které mají čísla mimo rozsah volitelný na televizním přijímači, nebo lépe nezávislími teletextovými pakety (X31). Posledně jmenovaný způsob dovoluje datový tok snadno dělit do jednotlivých nezávislých kanálů.

 

 


cara.bmp (630 bytes)

Hlavní stránka UTILIA PC karty pro příjem teletextu

cara.bmp (630 bytes)