UTILIA s.r.o. Vývoj a výroba elektronických zařízení

cara.bmp (630 bytes)

PC karty pro příjem teletextu s vývojovým prostředím

cara.bmp (630 bytes)

Programové vývojové prostředí

obsahuje

několik typů virtualních ovladačů :
pro Windows 95/98
ttxrecm.vxd - staticky zaváděný ovladač. Jeho předností je to, že ho lze programem Clonner naklonovat, a vytvořit tak několik nezávislých virtuálních ovladačů a provozovat několik teletextových karet v jednom počítači najednou.
pro Windows NT
tele.sys staticky zaváděný ovladač

ttxrec.dll - dynamická knihovna, která tvoří vrstvu mezi ovladači a aplikačním programem. Je vystavěna tak, aby poskytovala maximální jednoduchost použití a přitom nijak neomezovala univerzálnost vlastní teletextové karty. Exportuje všechny potřebné funkce pro řízení karty a některé pomoxné funkce.
    SDK dále obsahuje dvě demonstrační aplikace, samozřejmě včetně zdrojových textů.

První z nich, TTXDemo, není příliš užitečná, ale díky své jednoduchosti velmi názorně ukazuje použití knihovny ttxrec.dll. Zobrazuje pouze hlavičky přijímaných stránek. ttxdemo.gif (5836 bytes)
ttxsucker.gif (3730 bytes)  

Druhá,TTXSucker, již má praktické použití. Vytváří pro každou přijatou stránku průběžně aktualizovaný soubor. Ten obsahuje všechny příslušné podstránky. Z obsahu stránek se před uložením odstraní grafika a atributy, a tak lze informace na stránkách snadno použít pro další zpracování.

 

Pro kartu s tunerem je také realizováno automatické ladění.

Exportované funkce knihovny ttxrec.dll

Příklad stažené stránky

tune.gif (4499 bytes)

    Demonstrační aplikace jsou vytvořeny v Borland Delphi. Vývojáři využívající tento nástroj jsou tak sice ve výhodě, ale vzhledem k současné podobnosti vlastností vývojových nástrojů Delphi, C++Builder, Visual Basic a Visual C++ není problém porozumět kódu a napsat aplikační program v jiném jazyce.

 

cara.bmp (630 bytes)

Hlavní stránka UTILIA PC karty pro příjem teletextu

cara.bmp (630 bytes)