Přenos zvukového kanálu ve videosignálu TXS 305

Zařízení bylo vyvinuto pro realizaci přenosu řeči z televizního studia do přenosového vozu nebo k moderátorovi. Využívá televizního signálu šířeného pozemními vysílači nebo satelity.

Pro přenos zvukového signálu je využíván vertikální zatemňovací interval televizního signálu. Formát dat je volen tak, aby byl zajištěn jeho průchod přes digitální kodéry a dekodéry televizního signálu (MPEG). Zvukový kanál obsadí v televizním signálu pouze jediný řádek v každém půlsnímku. Je možný přenos několika zvukových kanálů v různých televizních řádcích.

je vybaven vstupem pro mikrofon a linkovým vstupem. Signál z mikrofonního vstupu prochází přes zesilovač AGC, který vyrovnává úroveň signálu. Zvukový signál se vkládá do video signálu buď přímo ve vysílači, pak se do video vstupu přivádí kompletní videosignál, nebo externím vkladačem. V tom případě se do video vstupu přivádí reference (black burst) a vlastní vkládání se provede v externím vkladači. Přítomnost signálu ve vstupu video je indikována na předním panelu.
Kodér se konfiguruje a ovládá po sériové lince RS 232-C z běžného počítače (IBM PC kompatibilním). Součástí dodávky je potřebný software. Druhou možností je externí ovládací jednotka. Tu je vhodné použít v tom případě, kdy se očekávají časté změny parametrů.
Nastavovat lze datový kanál, televizní řádku, skupinu a jednotku ve skupině.
Nastavení datového kanálu umožňuje přenos několika zvukových kanálů v jednom videosignálu, a kromě toho slouží k identifikaci zvukového kanálu mezi ostatními přenášenými daty.
Nastavení televizní řádky určuje pozici zvukového kanálu v zatemňovacím intervalu. Vzhledem k tomu, že větší část intervalu bývá obsazena (teletext,VPS,měřící řádky), připadají v úvahu zejména řádky 21 nebo 22.
Skupina a jednotka ve skupině slouží k adresovaní přijímačů (dekodérů), případně jejich skupin. Vzhledem k počtu možných kombinací je využita adresa zároveň jako ochrana proti odposlouchávání. Při vysílání čísla přijímače 0 jsou aktivní všechny přijímače ve skupině.

má vstup pro videosignál, linkový výstup a výstup pro aktivní reproduktor nebo sluchátka. Přítomnost videosignálu a zvukových dat v něm je indikována na předním panelu. Podobně jako u kodéru, se u přijímače nastavuje číslo datového kanálu, skupina a jednotka ve skupině po sériové lince RS 232-C.

Zpět na obsah Zpět na obsah