Datový přenos 8 bitů v 16.řádku

Souprava pro přenos dat se skládá z vkladače a přijímače. Každá z těchto jednotek je stojanového provedení 19” o výšce 1U.
Povel mono/stereo/duo je vkládán do kódu VPS v souladu s jeho definicí podle polohy přepínače na čelním panelu.
Osm datových uživatelských bitů jsou vloženy následovně:
- datové slovo v bytu 6 VPS
- nuly v bytu 7 a 9 VPS
- negované datové slovo v bytu 8 VPS.
Přepínání těchto datových bitů je vyvedeno na konektor DB 15 umístěný na zadním panelu : PIN 1- 8 : datové signály 1-89-12 : signálová zem

Úroveň signálů je TTL a je možné použít také sepnutí signálu na zem
Vstup a výstup videosignálu je vyveden na BNC-konektorech na zadním panelu vkladače.
Na předním panelu je kontrolka napájení a dále kontrolky:
“Není signál” - červená - svítí při výpadku videosignálu
“Data” - zelená - indikuje vkládání kódu VPS
Na rozdíl od standardního VPS může být tento signál dle požadavku vkládán do sudého i lichého půlsnímku.

 
 

V přijímači jsou data vyvedena na konektor DB 15 umístěném na zadním panelu takto:
PIN 1- 8 : datové signály 1-8
9-12 : signálová zem
Signál mono/stereo/duo pouze prochází do výstupu.
Úroveň signálů je CMOS.
Podmínky pro detekci signálu: 16 a 329 řádek
(Za těchto podmínek jsou data časové okno dle normy
přenesena na datový výstup.) komlementární signál
nula v bytu 7 a 9 VPS
data v bytu 6 jsou negací bytu 8
 

Na zadním panelu je umístěn vypínač, který umožňuje odstranit z videosignálu vložený kód VPS.
V případě přerušení TV signálu zůstane na výstupu poslední správně přijatý byte.
Na čelním panelu je kontrolka napájení a dále kontrolky:
“Není signál” - červená - svítí při výpadku videosignálu
“Data” - zelená - indikuje správně přijatá data
Signál je vybírán ze sudého i lichého půlsnímku.


 
 
 
 
 

Napájení: 230 V, 50 Hz
Příkon: cca 25 W