Přepínač video a audio signálů AV FADER
Audio - video fader je určen k přepínání nebo prolínání dvou videosignálů a jejich dvoukanálového zvukového doprovodu. 
Je ovládán dálkově například z odbavovacího automatu nebo pomocí dat vložených ve video signálu ( 16 řádek - VPS ). Obraz je přepínán přes černou tj. vstup, který je ve vysílání je stažen plynule do černé, následně je výstup přepnut na druhý vstup, který je též stažen do černé, a pak plynule přejde do plného signálu. 
AV fader může posloužit i tam, kde je třeba vyrovnávat úroveň zvukových kanálů. Přepnutí audio signálů je obdobné jako u video jednotky, tj. přes ticho. Řízení zisku audio probíhá logaritmicky po krocích 0,3 dB.
AVF je vybaven BYPASSem zvlášť pro video a audio, který vyřazuje veškerou elektroniku. 

AVF se skládá ze dvou jednotek rozměru 19 " x 1U  pro montáž ve stojanu je tedy třeba volné místo výšky 2U. 

Pro ovládání AVF na TV vysílačích dodáváme generátor VPS. 
 

 
Zpět na obsah Zpět na obsah