MONÍTKO
 

Monítko provádí převod stereofonního dvoukanálového zvukového doprovodu do jednoho monofonního kanálu. Aktivace převodu je ovládána dálkově pomocí informace o typu zvukového doprovodu, přenášené ve VPS kódu.

Zařízení je ve skříni rozměru 19 " x 1U (montáž do stojanu).
 

Vstup video je vysokoimpedanční, se dvěma konektory pro smyčkování. VPS signál je oddělován z přivedeného obrazového signálu a dekódován v integrovaném obvodu SDA 5649. Jednočip 89C2051 provádí komunikaci s dekodérem po I2C sběrnici a zajišťuje signlizaci na předním panelu. Dekódování VPS slabiky č. 5:  

bit 1 bit 2  FUNKCE
0 0  
0 1  
1 0  aktivace MONO
1 1  

 

Aktivní stav je přenášen přes optický izolátor do zvukové části. Jednokanálový zvuk je vytvářen ze stereofonního tzv. cosinovým principem. Účelem je zabránit případnému odečtení a tedy potlačení některých složek ve výstupním mono signálu.

Zpět na obsah Zpět na obsah