TEXT & HODINY & STOPKY
 
Několik televizních společností již používá THS - generátor a vkladač textových povelů a časové informace. Zařízení umožňuje zobrazování časových údajů a povelů na televizních monitorech a generuje signál času pro připojené displeje - zvlášť výstup pro displeje hodin a displeje stopek.  

Skládá se z řídící jednotky (19” stojanové provedení výšky 1U) a video vkladače (rovněž výšky 1U). Tento vkladač umožňuje zobrazení textů, hodin nebo stopek ve dvou nezávislých (nesynchronních) videosignálech. 

K řídící jednotce se připojují ovládací prvky: klávesnice, která má 12 prosvětlovaných tlačítek (podrobněji v Návodu k obsluze) a dva ruční ovladače s třemi tlačítky. 

Funkce ručního ovladače stopek:START: start stopekSTOP: zastavení stopek 
NULOVÁNÍ : před nastavuje stopky na 00:00:00 pro počítání nahoru anebo přednastavené číslo pro počítání dolu. 

Stiskem tlačítka na klávesnici se vkládá jeden z osmi přednastavených textových povelů nebo časový údaj. 

Tvary časových údajů:  
Hodiny ve formátu HH:MM:SS a MM:SS:FF. 
Odpočet - vkládá do středu obrazovky čísla od 5 do 0 po 1 s. 
Stopky čítající nahoru. 
Stopky čítající od nastavené hodnoty dolů. 
 
 

 
Možnosti zobrazení: 
POLOHA na obrazovce 
malé číslice vlevo nahoře 
malé číslice vlevo dole 
malé číslice vpravo nahoře 
malé číslice vpravo dole 
velké číslice dole uprostřed 

VKLÁDÁNÍ: pro zvolený vkladač lze nastavit zobrazení takto: 
znaky  s neprůhledným obrysem 
znaky  v poloprůhledném rámečku 
znaky  s poloprůhledným obrysem 
znaky  v neprůhledném rámečku

 
Synchronizace s rozvodem jednotného času je umožněna vstupem ve formátu LTC, DCF nebo GPS umístěným na jednotce vkladače.  
 
Zpět na obsah Zpět na obsah