ELILINE
 
ELILINE je systém pro automatizaci práce v televizním odbavovacím studiu. Umožňuje synchronně spouštět obrazové stroje a podle připraveného vysílacího plánu kombinovat příspěvky z videomagnetofonů s diskovým záznamem a živými vstupy. 

Systém se skládá z řídícího počítače Eliline, ovladače Elirem, koncetrátoru portů Multiport, PC klávesnice, myši a VGA monitoru. 
Vysílací plán je možné sestavovat odděleně na přípravném pracovišti ELIPREP. 
V Elilinu je integrováno ovládání odbavovací režie , AV Faderu Cd 2100, řízení vkladače loga a hodin Eliclock a vkladače VPS Cv 1200

Elirem je ovladač sdružující ruční ovládání strojů, (obvyklými klávesami a kolečkem jog/shuttle), zadávání in-time a out-time, spuštění a zastavení odbavování 

ELILINE řídí obrazovou režii a zvukový mixážní pult nebo A/V prolínač a  křížový přepojovač. Podle zadaných časových údajů odbavuje ELILINE jednotlivé příspěvky z videomagnetofonů nebo harddiskového záznamu, přičemž automaticky vyhodnocuje možnost převinout a odbavit příspěvek v reálném čase. Sestavenou soupisku je možné ukládat a  vyvolávat za účelem odbavení nebo ji editovat, pokud se opakuje vysílací plán. 
 

 
 
 Při provozu non-stop lze editovat "nekonečnou soupisku", jejíž začátek se průběžně odbavuje a  zároveň následující části se teprve sestavují. V sestavě s A/V prolínačem a křížovým přepojovačem umožňuje systém odbavení i bez obrazové režie a  zvukového mixážního pultu. A/V  provádí ostré střihy, přechod přes černou nebo prolínačku s nastavitelnou rychlostí. 
Úroveň zvukové složky jednotlivých příspěvků koriguje AV prolínačem podle naprogramovaného nastavení při sestavování soupisky (krok 0,375 dB). Jednotlivé příspěvky mohou mít přiřazeny absolutní čas začátku (např. zpravodajství) nebo relativní čas s dobou trvání příspěvku (např. film) nebo pouze informaci o tom, že příspěvek má být v určité sekvenci zařazen bez ohledu na dobu jeho trvání. 
    ELILINE rovněž umožňuje naprogramování živého vstupu. Přesnost odbavovacích časů zaručuje synchronizace přijímačem časové reference (DCF, GPS).  Na displeji se zobrazuje žádost o kazetu do příslušného VTR včetně akustického (hlasového) upozornění obsluhy. Systém umožňuje hlídání identifikačnho čísla kazety, časové poměry soupisky a  kolize systému. Průběh aktivit je zaznamenáván do LOG souboru.
Zpět na obsahZpět na obsah